Bài đăng

Vẽ tranh tường cho hệ thống cafe Hodu Hodu tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.